De Stichting Logistica is een bundeling van organisaties en bedrijven die logistieke diensten en producten aanbieden. Het betreft hier bedrijven die als fabrikant, importeur of productonafhankelijk adviesbureau actief zijn. De volgende verenigingen zijn lid van Stichting Logistica:

                                                                      BMWT

BMWT is een brancheorganisatie die in Nederland de bedrijven organiseert die als importeur dan wel als fabrikant de markten van Bouwmachines, Magazijn-inrichtingen, Wegenbouwmachines en/of Intern Transportmaterieel bedienen.                                                                      Ducoma
Dutch Conveyor Manufacturers (Ducoma) is een Metaalunie-branche-groep. De leden van Ducoma houden zich structureel bezig met order-gerichte ontwikkeling en fabricage van interne transportsystemen ten behoeve van material-handling, met uitzondering van hijs- en hef-werktuigen.


                                                                        VeLA
De Vereniging van Logistieke Adviseurs is de brancheorganisatie voor Nederlandse logistieke adviesbureaus. De leden zijn circa 40 logistieke adviesbureaus die gezamenlijk over circa 200 gespecialiseerde deskundigen beschikken. De VeLA zet zich ook in voor ondernemingen en andere organisaties die van de diensten van een logistiek adviseur gebruik willen maken.       

                                                                        VNT

De Vereniging van Nederlandse Fabrieken van Transportinrichtingen is een brancheorganisatie van de Vereniging FME die de kennis en ervaring bundelt van de Nederlandse fabrikanten van continu- en discontinu-transportsystemen.

                                                                        VSL

De Vereniging van Stelling Leveranciers draagt zorg voor Algemene Leverings-voorwaarden en Europese normalisatie van magazijnstellingen. De VSL overlegt met de Inspectie SZW over uniforme keuringen van magazijninrichtingen in het kader van de Arbo-wetgeving en houdt een landelijke omzetenquête van leveranciers van magazijnstellingen.


Op deze site worden alle activiteiten van logistieke organisaties en logistieke bedrijven gebundeld. Zie hiervoor “Wie levert wat” en “Wie verhuurt wat”. Een belangrijke activiteit van de Stichting is vakbeurs Logistica. Daarnaast is er aandacht voor seminars en congressen. Logistiek is immers een kennisindustrie!